Koenigsegg Jesko

ケーニグセグがハイパーカー「ジェスコ(Jesko)」の生産を開始しました。最高速500km/hオーバーを実現するアブソリ ...